Mực lăn tay theo yêu cầu

Mực đỏ lăn tay

Mực đỏ lăn tayMặc dù bạn sở hữu thể kiếm màu mực đỏ điểm chỉ của công chứng viên nhưng những cơ quan công chứng khả năng cao tiêu dùng màu đen, và 1 số nơi lại sử dụng mực lăn tay hoặc xanh lam vì ba màu này mang độ tương phản tương đối cao khi in trên giấy.

Về vấn đề nắm tới bắt buộc phải lấy dấu vân tay hay không, Điều 48 Luật Công chứng 2014 nêu rõ:

1. Người yêu cầu chứng thực, người làm chứng, người phiên dịch phải ký hợp đồng, giao dịch trước người công chứng. Trong trường hợp người được ủy quyền ký kết hợp đồng mang tổ chức tín dụng hoặc Công ty khác đã đăng ký chữ ký loại mang tổ chức công chứng thì người này được ký trước hợp đồng; Công chứng viên phải đối chiếu chữ ký của mình trên hợp đồng mang chữ ký loại trước khi tiến hành công chứng.

2. Dấu vân tay nắm tới thể thay thế chữ ký trong trường hợp người chứng thực, người thực hiện chứng hoặc người phiên dịch không thể ký do khuyết tật hoặc không biết ký. Khi chỉ tay, người chứng thực, người chứng kiến ​​hoặc người phiên dịch tiêu dùng ngón trỏ tay phải; Nếu bạn không thể chỉ bằng ngón trỏ bên phải, hãy chỉ bằng ngón trỏ bên trái; Nếu không thể chỉ bằng hai ngón trỏ này thì hãy chỉ bằng ngón khác và chỉ rõ ngón tay, bàn tay nào đang chỉ vào.

3. Việc lấy dấu vân tay cũng có thể được thực hiện song song mang việc ký trong các trường hợp sau:

a) Hợp pháp hóa di chúc;

b) theo sở thích của người yêu cầu chứng thực;

c) Công chứng viên xét thấy buộc bắt buộc thiết phải tự vệ quyền lợi của người yêu cầu chứng thực.

Mực lăn tay đám cưới - Sản phẩm mực lăn đỏ đen giá rẻ