HÓA CHẤT PAC 1 phương pháp xác thực

Nhược điểm của hóa chất xử lý nước PAC

Ngoài các điểm mạnh, hóa chất xử lý nước PAC cũng có một số nhược điểm cần được kể đến:

một. PAC mang hiệu quả mạnh mẽ, chỉ cần sử dụng 1 lượng ít đã với thể xử lý 1 lượng lớn nước thải. tuy nhiên, dùng quá liều lượng với thể gây hiện tượng tái ổn định của hạt keo. Hóa chất xử lý nước PAC

2. Hóa chất keo tụ PAC chứa lượng Cloride, điều này sở hữu thể đẩy mạnh thời kỳ ăn mòn tại các nơi sở hữu cặn bùn tích trữ.

PAC mang hiệu quả mạnh mẽ, chỉ cần sử dụng 1 lượng ít đã với thể xử lý 1 lượng to nước thải