Hệ thống khí hóa rác công nghiệp

thứ tự kỹ thuật lò đốt chất thải

Rác thải: Sau lúc thu nhặt về nhà máy, chúng tôi cam kết sẽ tiến hành phân loại rác thành 3 hàng ngũ khác nhau để bảo đảm thời kỳ xử lý rác thải hiệu quả. Lò đốt rác thải công nghiệp

hàng ngũ dễ cháy: Chúng tôi sẽ tách riêng các dòng rác như keo, sơn, giấy khô, nhựa khô không chịu nhiệt, giẻ dính dầu khô, vải khô, gỗ khô, đắt su không chịu nhiệt, một số hydrocarbon là nhiên liệu hoặc có nguồn gốc từ dầu mỏ,… Điều này giúp đảm bảo an toàn dưới công đoạn xử lý và giảm nguy cơ cháy nổ.

5/5 - (1 bình chọn)

Tìm hiểu hệ thống xử lý rác thải bằng khoa học khí hóa

ping post